Wpisy użytkownika Eleska z dnia 16 października 2015

Liczba wpisów: 1

stycznik
 
Pomiary elektryczne
elektryk
Pomiary stanu inatalacji odgromowych.  
   Pomiary rezystywności gruntu

   Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
   Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
   Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
   
   Pomiary oświetlenia.
Projektowanie instalacji elektrycznych
   Usuwanie awarii elektrycznych
   Konserwacje i serwisowanie
   Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
   Pomiary elektronarzędzi.  
   Pomiary rezystancji izolacji ścian i podłóg
   Uprawnienia SEP

   
   Instalacje elektryczne

   
   Montaż osprzętu elektrycznego
   Montaż rozdzielni elektrycznych
   Modernizacje i remonty instalacji elektrycznych

Eleska
Aleja Józefa Piłsudskiego 2i
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel 601402248
pomiary.elektryczne.pinger.pl