Wpisy użytkownika Eleska z dnia 5 lutego 2017

Liczba wpisów: 2

stycznik
 
Reduktory  służą  do  wytwarzania  ruchu  obrotowego  i  są  przeznaczone  do  użytkowania  w urządzeniach  przemysłowych.  
dyrektywy  EMC  2004/108/WE  i  dyrektywy  w
sprawie maszyn 2006/42/WE.
--
Reduktory
walcowe
SK
11E, SK
21E, SK
31E,SK
41E, SK
51E
--
Reduktory walcowe NORDBLOC
SK
320, SK
172, SK
272, SK
372
--
Reduktory walcowe płaskie
SK
0182NB, SK
0282NB,
--
Reduktory walcowo
-
stożkowe
SK
92072, SK
92172, SK
92372
--
Reduktory walcowo
-
ślimakowe
SK
02040, SK
0205
 

stycznik
 
Eleska: motoreduktor