Wpisy użytkownika Eleska z dnia 8 czerwca 2018

Liczba wpisów: 2

stycznik
 
Łącznik automatyczny
Łącznik bezmechanizmowy
Łącznik bezzestykowy
Łącznik czujnikowy
Łącznik drążkowy
Łącznik drogowy
Łącznik elektryczny
Łącznik instalacyjny
Łącznik izolacyjny
Łącznik kierunkowy
Łącznik krzywkowy
Łącznik manewrowy
Łącznik mechanizmowy
Łącznik pływakowy
Łącznik półprzewodnikowy
Łącznik ręczny
Łącznik tyrystorowy
Łącznik warstwowy
Łącznik wielobiegunowy
Łącznik wtykowy
Łącznik zestykowy

----
eleska
tel. 601402248
 

stycznik
 
Eleska: Łącznik automatyczny - łącznik elektryczny niskiego napięcia o zautomatyzowanym napędzie zestyków.
Łącznik bezmechanizmowy -  mechanism less switching device
Łącznik bezzestykowy - łącznik bezzestykowy i łącznik półprzewodnikowy traktuje się zamiennie jako synonimy.
------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznik czujnikowy -
Łączniki czujnikowe to na przykład:

   łącznik pływakowy
   łącznik ciśnieniowy
   łącznik temperaturowy
   łącznik odśrodkowy
   łącznik drogowy
---------------------------------------------------------------------------------------
Łącznik drążkowy -

   łączniki drążkowe nożowe - styki ruchome w postaci noży wchodzą w styki nieruchome,
   łączniki drążkowe dociskowe - zestyki zwierane na docisk, w układzie dwuprzerwowym.

Łącznik drogowy - dokonuje przełączeń w obwodzie  
silnika napędzającego w zależności od przebytej drogi przez napędzany mechanizm.
np. wyłącznik krańcowy lub przełącznik piętrowy (w dźwigach)

-----------------------------------------------------------------------
Łącznik elektryczny -

   łączniki mechanizmowe – załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą mechanicznych zestyków rozłącznych
   łączniki półprzewodnikowe – załączanie lub wyłączanie prądu odbywa się za pomocą sterowania
    przewodnictwem półprzewodnika
   łączniki hybrydowe – łączą w sobie elementy półprzewodnikowe i mechanizmowe.

--------------------------------------------------------------------------------
Łącznik instalacyjny -

Przycisk dzwonkowy
Łącznik pojedynczy
Łącznik dwubiegunowy
Łącznik świecznikowy
Łącznik schodowy
Łącznik krzyżowy
Łącznik żaluzjowy
------------------------------
Łącznik izolacyjny - przeznaczone są do wykonywania czynności łączeniowych w stanie bezprądowym.

Łącznik kierunkowy - działający automatycznie tylko przy określonym kierunku przepływu energii
Łącznik krzywkowy -  składa się z kilku warstw, wewnątrz których są umieszczone mechanizmy zestyków i komory łukowe
-----------------------------------------------------------------
Łącznik manewrowy - oznacza łącznik przystosowany do pracy z dużą ilością łączeń,
 odznaczają się dużą trwałością łączeń .
---------------------------------------------------------------------
Łącznik mechanizmowy -
łącznik mechanizmowy o wyzwalaniu ograniczonym
łącznik mechanizmowy o wyzwalaniu swobodnym
--------------------------------------------------------------------
Łącznik pływakowy - sterowany poziomem cieczy w zbiorniku za pomocą pływaka.
Łącznik półprzewodnikowy - Nie posiada mechanicznych zestyków.
Ich rolę spełniają elementy półprzewodnikowe takie jak - dioda, tranzystor, tyrystor.
-----------------------------------------------------------
Łącznik ręczny - to np:  łączniki instalacyjne, łączniki wtykowe, łączniki warstwowego, łączniki drążkowe i przyciski
-----------------------------------
Łącznik tyrystorowy - Załączenie  wprowadzanie tyrystora w stan przewodzenia,
następuje przez przepływ prądu w obwodzie bramki. Po zmniejszeniu prądu  poniżej wartości prądu wyłączania,
tyrystor przechodzi w stan zaporowy i następuje jego wyłączenie.
----------------------------------------------------
Łącznik warstwowy - Głównym elementem mechanizmu  jest oś obrotowa z umieszczonym na nim pokrętłem.
Na osi znajdują się przegrody izolacyjne wewnątrz, których umieszczone są ruchome styki .
-------------------------------------------------------
Łącznik wielobiegunowy - posiada więcej niż jeden biegun, lub zestawiony z łączników jednobiegunowych
o napędzie zapewniającym jednoczesne przestawienie wielu biegunów.

Łącznik wtykowy -  gniazdo wtykowe oraz odpowiadająca mu wtyczka. Służy do zasilania odbiorników elektrycznych ręcznych,
przenośnych i ruchomych w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych, na placach budów ....
-----------------------------------------------------------
Łącznik zestykowy -
Łączniki zestykowe można podzielić na:

   Łączniki bezmechanizmowe
   Łączniki mechanizmowe
---------------------------------------------------------------