Wpisy użytkownika Eleska z dnia 11 marca 2019

Liczba wpisów: 1

stycznik
 
Dynatel 955MC, to przyrząd przeznaczony do mierzenia, diagnozowania i lokalizacji defektów przewodzenia w kablach telefonicznych. Stosowane są pomiędzy centralą telefoniczną a abonentem.
pomiary parametrów prądowo–napięciowych:

wykrywanie i pomiar napięcia pochodzącego z centralnej baterii lub inne napięcia stałe lub zmienne
pomiar prądu występującego w pętli abonenckiej
pomiar rezystancji pętli lub izolacji
pomiar pojemności.

Pomiary parametrów transmisyjnych:

generator sygnału testowego lub dowolnego sygnału z pasma akustycznego z wyborem poziomu mocy sygnału.

ELESKA
D.G.